Hvad koster det?

Bøger udleveres gratis til almennyttige formål og institutioner, hvor midlerne er få. I andre tilfælde kan der blive tale om, at vi giver en vis mængde bøger gratis og tilbyder et tilkøb af særligt udsøgte bøger til en lav pris.

Vi søger fondsmidler og modtager gerne anden form for støtte, der kan dække projektets udgifter, således at uddelingen af bøger fortsat kan være gratis eller meget billig for modtagerne.