Hvorfor gør vi det?

Fordi vi ikke kan lade være. Vi elsker bøger – og alt det som bøger kan: Læsning stimulerer hjernen, giver os oplevelser og underholder, mindsker stress, gør os klogere, øger vores ordforråd og sprogforståelse, forbedrer hukommelsen. Bøger er essenser af menneskers viden, oplevelser, tanker og fantasi gennem tiderne. Gode bøger skal ikke i affaldscontainere, men tilbage til læserne.

I dag har mange biblioteker kun de mest populære titler på hylderne. Det samme gør sig gældende i boghandlerne. Hvis man ønsker at læse noget andet end det, der er oppe i tiden, skal man selv være opsøgende og gerne vide, hvad man går efter. Vi vil gerne overraske og inspirere – uddele bøger og titler, som måske er blevet glemt, men som stadig kan skabe ligeså fine læseoplevelser, som den dag de blev trykt, hvis bare de kan finde frem til de rigtige læsere.

Boglæns, bæredygtighed og verdensmål

At lade gode, læseværdige og brugbare bøger finde frem til nye læsere i stedet for at blive kasseret giver på alle måder god mening, også ressourcemæssigt.

Genbrug af bøger er mere bæredygtigt end at lade bøgerne ryge i bogcontainerne på genbrugspladserne, hvorefter de ’kværnes’ og bliver til papirpulp, der anvendes til produktion af fx æggebakker. Direkte genbrug af bøger betyder, at de brugte bøger blot skifter ejer og der i sidste ende skal fremstilles lidt færre nye bøger. Og det sparer ressourcer.

At genbruge bøger bidrager til at opfylde FNs verdensmål om ansvarligt forbrug og produktion (12.2.1 og12.5). Et bevidst og opmærksomt genbrug af bøger vil forhåbentlig smitte af på andre områder, hvor det også giver god mening af genbruge og give videre i stedet for at smide ud og producere nyt.